Logo

«Kelebihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar» . «Kelebihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar».

Subhanallah Walhamdulillah- ALFULLAIL GROUP - YouTube

Please keep in mind that color on screen can vary due to variations in screen brands and resolution.

Subhanallah Walhamdulillah (Ahbaabul Musthofa...) - YouTube

Islamic Financial Planning and Wealth Management by Ahmad Sanusi Husain from Ahmad Sanusi Husain on Vimeo.

Al-Bayan Kawakiyah Bayalangu Subhanallah Walhamdulillah

Dalil lainnya terdapat dalam hadits Zaid bin Tsabit seperti keterangan di bawah ini.

4- subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah...

8775 Gabungkan kalimah yang empat itu sehingga menjadi Subhanallah, Walhamdulillah Walaa ilaha illallah Wallahu akbar Walaa haula Wala quwwata illa billahil aliyil aziem. 8776

Subhanallah walhamdulillah Ustadz Jefri Al Bukhori (Uje) سبحان...

Kata zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘menyebut’ atau ‘mengingat’. Jadi tujuan zikir adalah mengucap atau menyebut Asmaul Husna (nama-nama Allah) atau kalimat-kalimat thoyyibah agar kita dapat selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Sholawat Membuat Semangat Subhanallah Walhamdulillah - Syifaul...

ا 6669 ه 6668 لا 6666 و 6669 س 6669 ه 6668 لا 6666 الس 6669 6667 لا 6669 م 6665 ع 6669 ل 6669 ي 6668 ك 6665 م 6668 و 6669 ر 6669 ح 6668 م 6669 ة 6665 الله 6666 و 6669 ب 6669 ر 6669 ك 6669 ات 6665 ه 6665

Narrated Abu Huraira (ra): Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) said, “Whoever says, ‘Subhan Allah wa bihamdihi,’ one hundred times a day, will be forgiven all his sins even if they were as much as the foam of the sea.”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

“ Barangsiapa yang di akhir setiap shalat bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, dan mengucapkan penyempurna seratus, ‘LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALA KULLI SYAI-IN QODIIR (artinya: Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.), maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan.” (HR. Muslim, no. 597)

Beliebt

interessant

Subhanallah Walhamdulillah- ALFULLAIL GROUP. Ridwan Pratama. Загрузка... Subhanallah Walhamdulillah. 5 years ago 5 years ago. Comment must not exceed 1000 characters.